Home


The web page is under development, for more information please contact
info@kurdistandevelopment.com



Matchning och support för svenska företag mot den
kurdiska marknaden



Utbildning och affärsutveckling för lokala kurdiska företag


Stöd för samarbete och partnerskap mellan svenska och kurdiska företag