Om nätverket KBCOm nätverket KBC

Affärsnätverket Kurdistan Business Council är en sammanslutning som syftar till att ge medlemsföretagen kunskap, verktyg och kanaler för nå framgång på den Kurdiska Marknaden. Arbetet bedrivs både på övergripande nivå samt i fokusgrupper uppdelade per samhällssektor.

Möjlighet finns även att knyta till sig en egen mentor (KDA mentorship) som ger personligt stöd vid arbetet med att etablera sig på den kurdiska marknaden.