Om KurdistanKortfakta om Kurdistan

Kurdistan betyder “kurdernas land”. Det som idag räknas som ”kurdernas land” är delar av fem länder – Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Armenien. Irakiska Kurdistan kallas det som idag är av Kurdistan Regional Government (KRG) kontrollerat område. Det ligger i norra Irak och består av tre provinser runt de tre städerna Dohuk, Sulemaniya och Erbil. Kurdistan har en yta på 88 000 km2 där det bor drygt fyra miljoner människor. Av dessa bor en miljon i eller kring Erbil som betraktas som huvudstad. I Erbil eller Hawler, som är det kurdiska namnet, finns det kurdiska parlamentet och den kurdiska regeringen lokaliserad. Erbil är också känd för att vara en viktig handelsstad för kurderna.

Av kurderna är ca 85% muslimer (huvudsakligen sunnimuslimer) och 10% kristna. Den största av de små religiösa grupperna är yezideierna som har sitt ursprung i zoroastrismen.

Irakiska Kurdistan har utvecklats sedan USA 1991 inrättade en ”non fly zone” över norra Irak. Redan 1992 hölls det första valet och 2005 hölls det senaste demokratiska valet till parlamentet. I det nya Irak, efter Saddamregimens fall, har kurderna fortsatt sträva efter att kunna behålla det omfattande självstyret som en del av en federation. Såväl president som premiärminister, regering och parlament utvecklar regionen till en sekulariserad stat grundad på FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Erbil International Airport är en väl fungerande flyglats som trafikeras bl.a av Austrian Airlines vilket gör det enkelt och bekvämt att resa till regionen. Dessutom byggs för närvarande en av världens längsta landningsbanor som är designad för att ta emot ”Jättejumbon” Airbus 380!

Kurdistan disponerar 17% av Iraks oljeintäkter samt tullintäkter från gränsen mot Turkiet. Det är en region med en kraftigt växande marknad och stora behov. Befolkningen är förhållandevis homogen och har – tack vare Kurdistans tillgångar – stor köpkraft. T.ex. har numera så gott som varje familj i Erbil minst en bil!