Business ForumBusiness Forum

6 mars arrangerade KDA ett unikt seminarium ”Business Forum Kurdistan” med deltagare från Kurdistan Regional Government, Svenska UD, NGO´s och svenska företag. Syftet var att skapa kanaler och verktyg för att öka utbytet av varor, tjänster och kunskap mellan Sverige och Kurdistan.