Om KDAKurdistan Development Agency AB (KDA) bildades 2006 för att öka utbytet av kunskap, tjänster och varor mellan företag i Sverige och Kurdistan.

Behoven är stora och innefattar i princip alla branscher. Grundarna Johan Odeberg (Civ.ing, Tekn. Lic, MBA) och Johann Rollén (Civ.ing, Trafikflygare, MBA) som är aktiva i Kurdistan inom bl.a affärsutveckling ser ett stort behov att etablera fler seriösa företag i regionen som kan bidra till att långsiktigt utveckla det kurdiska samhället.

Vår starka övertygelse är att det finns stora ömsesidiga värdeskapande fördelar för Kurdistan och Sverige med ett ökat utbyte av kunskap, tjänster och varor.

Vid sidan av erbjudandet att underlätta svenska etableringar i Kurdistan arbetar Kurdistan Development Agency med att stärka det inhemska kurdiska näringslivet, bland annat genom att erbjuda managementutbildningar, strategistöd och affarsutveckling. Vi hjälper även kurdiska företag att nätverka med de svenska medlemsföretagen i Kurdistan Business Council (KBC).

En av KDA´s styrkor är ett omfattande och väl utvecklat nätverk både i Sverige och Kurdistan.

KDA´s vision:

“A Kurdistan with an effective and well functioning trade and industry with high ethical principles, capable to support the development of the entire Kurdish society”

info@kurdistandevelopment.com